Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
26 Plan B
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIVV
1LETECHEUR Annick21715,05%---
2SMEDTS Gilles1178,11%---
3FERNANDEZ Fresia1027,07%---
4NEEFS Axel805,55%---
5VAN VINCKENROY Greta755,20%---
6SILVERBERG Pierre755,20%---
7PHILIPPART de FOY Barbara704,85%---
8JAMINON Fabrice684,72%---
9OLBREGTS Maïlis543,74%---
10DEVOS Michel956,59%---
11STEELS Mélanie694,79%---
12LEJEUNE Marc845,83%---
13DESMEDT Laura906,24%---
14LESSINNES David614,23%---
15DI NOIA Laeticia664,58%---
16PARETE Quentin1198,25%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem304
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaten is gestemd811
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)1.115
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2152