Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Antwerpen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
22 D-SA
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1EL JAFOUFI Khalid1.39934,84%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1AMDOUNI Manel40310,04%---
2SENOL Tolgahan56214%---
3KHALIL Rabiah2947,32%---
4SIMONS Robby2586,43%---
5SARIKAVAK Meryem77019,18%---
6TAIF Samir3298,19%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem580
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd1.083
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd316
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.626
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)3.605
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.103
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2832