Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Waals-Brabant

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
5 CDH
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1VANHAM Olivier4.84421,46%---
2STAPPAERTS Claire2.51911,16%---
3CLOOTS Rudi2.0489,07%---
4RUYS Emilie1.8348,13%---
5DUBOIS Xavier1.9478,63%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1CORDIER Nicolas1.5406,82%---
2MISENGA KASONGO Monique1.9238,52%---
3HUTS Benoît1.2245,42%---
4VISART de BOCARMÉ Sophie1.7177,61%---
5JOLLY Ferdinand1.5116,70%---
6DELMEZ Annie1.4616,47%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem8.518
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd5.010
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd2.983
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd2.294
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)18.805
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 25.406
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 26.764