Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Waals-Brabant

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
7 PARTI POPULAIRE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DEBAST Michaël91525,10%---
2BAUWENS Chantal50813,93%---
3GRAUWELS Jacques3208,78%---
4VANHOUCHE Christiane3419,35%---
5JONET Loic3549,71%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1TOUTENHOOFD Willem2466,75%---
2VECKMANS Martine2206,03%---
3VAULET Stéphane1714,69%---
4CUIGNET Colette1824,99%---
5GILSON Daniel1784,88%---
6OTT Liliane2115,79%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem4.526
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd1.026
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd359
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd174
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)6.085
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.350
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 22.776