Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Waals-Brabant

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
6 MR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1MICHEL Charles35.06235,35%035.06218.1391
2REUTER Florence20.85921,03%75721.61617.3822
3BURTON Emmanuel5.9215,97%15.69521.6161.6873
4GHIOT Carole5.8815,93%1.6877.5680
5HUART Pierre6.5156,57%06.5150
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1SCOURNEAU Vincent5.8735,92%15.74321.61619.2291
2KEYMOLEN Sophie3.8533,88%17.76321.6161.4662
3GOBLET d'ALVIELLA Michael2.7112,73%1.4664.17704
4DELATTE Marie3.8413,87%03.84105
5MEURICE Jean-Luc3.4953,52%03.49506
6ROTTHIER Laurence5.1675,21%05.16703
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels3
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem31.634
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd38.310
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd11.875
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd4.644
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)86.463
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))21.616
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 218.139
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 234.972