Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Waals-Brabant

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
22 Collectif Citoyen
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1d'HOOP de SYNGHEM Donatien36114,76%---
2DAUWE Barbara38215,62%---
3GAUBE Francis1586,46%---
4CELIE Eline30412,43%---
5DEBILLOËZ Diégo1486,05%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1FAIN Olivier1787,28%---
2ANTOINE Amandine2088,50%---
3BEECKMANS Michel943,84%---
4MARET Nathalie1817,40%---
5BUCKENS Marc1405,72%---
6CLÉMENT Caroline29211,94%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem2.252
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd508
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd239
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd300
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)3.299
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.276
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.380