Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Henegouwen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
22 PCB
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1ANDERSEN René24717,25%---
2VANONCKELEN Yannick845,87%---
3MORTELETTE Olivier1006,98%---
4LOURDEAU Marianne745,17%---
5RAZKOU ALLAH Abdelhadi1258,73%---
6FAUCONNIER Martine422,93%---
7PAQUET André624,33%---
8WAUTHIER Synthia392,72%---
9KEGELART Luc473,28%---
10BUFFIN Nadine493,42%---
11CHAVATTE Raymond312,16%---
12LAITEM Laurence362,51%---
13BASTIN Michel362,51%---
14DEVILLIER Mauricette221,54%---
15DOMECIJN Camille231,61%---
16ANDRIOLA Angela302,09%---
17DOMINO Gaetano372,58%---
18VANDENBERGHEN Annie483,35%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1VISCONTI Freddy714,96%---
2TIPS Jeannine261,82%---
3VILAIN Jacques372,58%---
4PIRAUX Josette251,75%---
5CRABBÉ Daniel201,40%---
6FAUCONNIER Fabienne251,75%---
7WIGY Willy191,33%---
8PEETERS Elisabeth211,47%---
9PÔLET Claudine161,12%---
10COUSSEMENT Claude402,79%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem778
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd647
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd91
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd110
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)1.626
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2444
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2713