Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Luxemburg

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
11 DéFI
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1SCHUTZ Daniel94219,97%---
2ZIMMER Françoise72815,43%---
3MOISSON David47710,11%---
4LOUIS Marie-Josée53011,24%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1BERANGER Anne-Marie4459,43%---
2ROSSELJONG François2705,72%---
3PIRONT Colette3507,42%---
4GOOSSENS Guy2825,98%---
5SECUNDO Victoria3307%---
6COLLIGNON Yves3637,70%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem3.436
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd911
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd502
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd243
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)5.092
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.840
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 22.174