Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Duitstalig Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
6 PFF-MR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DERWAHL Yves1.43225,44%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1PIRONT Shayne5289,38%---
2MIESEN Alexander96717,18%---
3FRECHES Gregor61110,85%---
4JADIN Evelyn1.24322,08%---
5GENTGES Christoph4267,57%---
6MEESSEN Anne4227,50%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem1.462
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd859
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd573
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.790
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)4.684
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.626
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.161