Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Frans Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
7 PARTI POPULAIRE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DEHAENE - MODRIKAMEN Yasmine19.78823,52%---
2AGOSTINI Claude7.7049,16%---
3GIUELE Catena5.3546,36%---
4COLE Francis6.0337,17%---
5ZALENSKA Joanna5.5126,55%---
6ALBERT Edmond5.7136,79%---
7BOMBAERTS Anne-Marie6.5117,74%---
8MADDALONI Ciro4.7505,65%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1VANDEPONSEELE Carlos4.3935,22%---
2MILLAN DE SILVA Virginia3.7454,45%---
3CANTINEAU Yves3.3613,99%---
4MALILLOS CARRERA Maria2.9693,53%---
5CHAO FERNANDES Modesto2.3762,82%---
6COLLETTE Jeannine5.9307,05%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem76.296
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd25.737
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd7.429
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd4.331
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)113.793
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 240.314
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 251.017