Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Frans Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
6 MR
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1CHASTEL Olivier123.33125,10%33.554156.88590.7451
2RIES Frédérique111.47722,69%45.408156.88545.3372
3BARNIER Nicolas24.5885%45.33769.9250
4GONAY Christine26.1575,32%026.1570
5COLLARD Denis27.8235,66%027.8230
6HIDALGO Laura24.4184,97%024.4180
7DEGEY Maxime19.3353,93%019.3350
8DEBORSU Charlotte33.5586,83%033.5580
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1GLATIGNY Valérie19.1653,90%137.720156.88572.6391
2DISTER Christophe14.0272,85%72.63986.66602
3FLAHAUX Jean-Jacques14.2592,90%014.25905
4DESILLE Géraldine16.5483,37%016.54804
5JADOT Jean-Claude13.8652,82%013.86506
6BERTIEAUX Françoise22.8284,65%022.82803
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels2
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem238.271
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd182.447
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd39.610
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd10.326
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)470.654
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))156.885
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2124.299
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2210.359