Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring West-Vlaanderen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
20 DierAnimal
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1BARBION Dennis1.38526,85%---
2DELAGRANGE Eva1.38726,89%---
3DEBOUVRY Luc58011,24%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1DE GRAEF Martine4719,13%---
2BOVENISTIER Nick3306,40%---
3VANDEWIELE Els51610%---
4VAN VOLCEM Kevin4909,50%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem5.385
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd2.222
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd533
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd605
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)8.745
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.995
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 23.804