Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring West-Vlaanderen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
21 Piratenpartij
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1FRANSOO Simon92138,50%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1TUYBENS Ginny33714,09%---
2PENNE Patrick27111,33%---
3WILLEMS Michèle30212,63%---
4BAERT Ilja56123,45%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem2.509
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd669
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd252
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd731
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)4.161
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.620
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.589