Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Oost-Vlaanderen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
24 RP
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DE BACKER Frank13921,25%---
2VAN DEN BROECK Madeleine12318,81%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1CORTHALS Marc426,42%---
2LINTHOUT Linda10315,75%---
3VILYN Melissa10616,21%---
4RONSSE Kenny14121,56%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem469
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd178
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd48
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd259
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)954
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2364
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2324