Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Limburg

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
22 D-SA
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1BATARAY Said1.17745,74%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1YONEY Furkan44517,29%---
2ALTUNTAS Kübra34013,21%---
3MOLA Burak26410,26%---
4AYDIN Aysel34713,49%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem303
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd908
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd269
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd556
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)2.036
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2430
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2606