Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Bergen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
7 PARTI POPULAIRE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1WASELYNCK Ruddy73632,35%---
2ALBERT Christelle25111,03%---
3CARDELLA Gaetano24510,77%---
4DONFUT Patricia27312%---
5LOWIE Luc1596,99%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1DUCROT Bertrand1717,52%---
2HENRY Dominique1064,66%---
3DAMIEN Moran1074,70%---
4URBAIN Jacqueline994,35%---
5BERTIEAUX Marie1285,63%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem3.322
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd943
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd230
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd156
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)4.651
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.739
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 22.133