Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Bergen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
5 CDH
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1DI ANTONIO Carlo5.63843,33%---
2MOGENET Manon6494,99%---
3DESPRETZ Fabrice7755,96%---
4SANTOLINI Lina5304,07%---
5BERIOT Cindy9937,63%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1BAURAIN Pascal1.50411,56%---
2MEUNIER Opaline1.1698,98%---
3ANDRÉ Yves5534,25%---
4SLOVINEC Laura3572,74%---
5PISTONE Lionel8456,49%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem3.709
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd5.165
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.657
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.559
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)12.090
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.634
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 24.437