Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Bergen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
26 Agir
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1BRACONE Annina23730,54%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1GODART Jean-François13317,14%---
2ALGRAIN Christelle9111,73%---
3LAURENT Daniel749,54%---
4MONTUELLE Christiane24131,06%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem944
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd175
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd62
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd385
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)1.566
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 2665
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 2560