Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Luik

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
25 Collectif Citoyen
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1LECHANTEUR Abygail51617,99%---
2OBILI Palmerio1555,40%---
3MATTIOLI Sonia2247,81%---
4SOUGNEZ Cédric1996,94%---
5SUYMENS Gabrielle1866,49%---
6PITON Dominique1936,73%---
7PLÉNUS Nadine1956,80%---
8LOYENS Didier1906,62%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1GLIBERT Alain1475,13%---
2PARIZEL Carine1184,11%---
3SÉLECK Guy963,35%---
4DARO Thérèse993,45%---
5DUQUENNE Alain883,07%---
6LAPORT Inès1073,73%---
7QUABRON Thierry692,41%---
8BERTRAND Aurélie2869,97%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem2.037
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd930
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd269
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd329
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)3.565
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.183
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.484